Facebook
Kosár
Hírlevél
GY.I.K.
Infó vonal: +36-20/74-66-780
Adatvédelmi nyilatkozat

Az Overprint Kft az alább meghatározott elvekhez mindvégig tartja magát. A Vevő a webáruházban történő megrendelés leadásával jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja.

 

ALAPELVEK

Az Overprint Kft. a regisztráció során birtokába jutott adatokat a vonatkozó törvények szerint bizalmasan kezeli. A rögzített adatokat nyilvánosságra nem hozza, kizárólag a gazdasági tevékenységével összefüggésben (számlázás, kézbesítés) használja fel, azt harmadik félnek csak a kézbesítéshez, szállításhoz feltétlenül szükséges mértékben, egyedileg adja át. A regisztrált felhasználók azonosításához szükséges információkat csak nyomozóhatóság megkeresése esetén adja ki, ebben az esetben az érintett partnerünket értesítjük a megkeresés tényéről.  A regisztrált partnereink kezdeményezhetik regisztrációjuk törlését, ekkor a webáruház adatbázisából adataik törlésre kerülnek.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A webáruházban leadott és a webáruház által visszaigazolt megrendelés a Megrendelő és a webáruházat működtető - mint távollévő felek - közötti magyar nyelvű, írásos szerződésnek minősül. Ennek értelmében a regisztráció során történő vásárlói adatszolgáltatás célja a megrendelő vásárlás során történő azonosítása, a szükséges dokumentumok (számla, szállítólevél) kiállítási lehetőségének biztosítása, valamint a megrendelő státuszának megállapítása (viszonteladó, végfelhasználó), az azonositást követően a megfelelő árkategória, kedvezmények felkínálása.

 

AZ ADATKEZELÉS HATÁLYA

Az adatkezelés hatálya a forgalmazó által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatszolgáltatás minden esetben Vásárlóink önkéntes hozzájárulása mellett történik, a hozzájárulást a regisztráció során adatlap kitöltésével adja meg. Az adatkezelésre a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint a 2001. évi CVIII. törvény az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályokkal összefüggésben történik.

 

A REGISZTRÁCIÓ MENETE

A regisztráció során a kért adatokat tartalmazó adatlapot kell értelemszerűen kitölteni. A regisztráció lezárását követően a webáruház értesítő e-mailt küld a regisztráció tényéről a megadott e-mail címre, amelyben egyúttal a regisztráció törlésére is lehetőséget biztosítunk.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE

A regisztráció során meg kell adnia a következő személyes adatokat:

E-mail cím

Jelszó

Vezetéknév; Keresztnév

Adószám

Számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)

Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

Telefonszám

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A Overprint Kft fenntartja a jogot arra, hogy a rosszindulatú támadások felderítését megkönnyítendő a weboldalra látogatók számítógépeinek publikus IP címeit naplózza, ezen publikus adatatok nem kerülnek összevezetésre a megrendelők személyes adataival.

A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Overprint Kft 1062 Budapest, Andrássy út 95.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény (2011. évi CXII.) értelmező rendelkezései alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

 

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokat a Overprint Kft belső munkatársai jogosultak megismerni, illetve a megrendelés teljesítésével összefüggésben a fuvarszervező, kézbesítő vállalkozás munkatársai a kézbesítéshez elengedhetetlenül szükséges adatok tekintetében.

A kézbesítéssel megbízott vállalkozás adatai:

Pannon Parcel Szolgáltató Kft.
(PPS Futárszolgálat)
1183 Budapest, Nefelejcs u. 1-3.

A weboldalunk tárhelyszolgáltatója és üzemeltetője:

NetGo.hu Kft.
2100 Gödöllő, Kossuth u. 32. II/6.
Tel.: +36-28-200-010; fax: +36-28-416-770; info@netgo.hu

 

A belső munkatársak kizárólag a megrendelés teljesítése során a feladatuk végrehajtásához szükséges mértékben juthatnak hozzá az adatokhoz, ezeket az adatokat nem tehetik közzé, át nem adhatják harmadik félnek. A fentieken túl a Vevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén), illetve a Vevő hozzájárulása alapján kerülhet sor. A Overprint Kft. a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A megrendelő adataiban történő módosítás, helyesbítés: Partnereink a regisztráció során rögzített adataikat a későbbiekben a webáruházba belépve bármikor módosíthatják. Módosítás kezdeményezhető a központi e-mail címre küldött levélben is.

Az tárolt adatokról való tájékoztatás kérése: A vevő kérésére a Overprint Kft. tájékoztatást ad a vevőre vonatkozó tárolt adatokról, annak felhasználásának céljáról, időpontjáról.

A tárolt adatok zárolásának kérése: A Vevő kérésére a rögzített adatok zárolásra kerülnek, ezt követően a webáruház a zárolt belépési adatokkal elérhetetlenné válik mindaddig, amíg a Vevő a zárolás feloldását nem kéri.

A tárolt adatok törlésének kérése: A Vevő adatainak törlését bármikor kezdeményezheti, kérésére a Overprint Kft adatbázisából a regisztrációs adatait törli. Azon adatainak törlésére, amelynek megőrzését egyéb jogszabályok írják elő (pl. számlázási adatok) a tárolási kötelezettség fennállásáig nem áll módjában.

Partnereink a módosításra, tájékoztatásra, zárolásra, valamint törlésre vonatkozó jogaikat az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatják:

Levelezési cím: Overprint Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.

E-mail cím: info@overprintkft.hu

 

A vevő adatvédelmi kérdésekben felmerülő nézeteltérés esetén az egyeztetés során kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest Pf. 5.

Telefon: (+36) (1) 391-1400

segítségét, valamint jogában áll álláspontját bíróság előtt érvényesíteni.

Mindemellett – miután a webáruházban történt megrendelés távol lévő felek közötti írásos szerződésnek minősül – a regisztráció, megrendelés során megadott valótlan adatok következtében felmerülő károkért kizárólag a megrendelő tartozik jogi és kártérítési kötelezettséggel, az Eladó ebből adódó károkozás esetén kezdeményezheti kárának megtérítését.

 

AZ ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS SZABÁLYAI

Az Eladó kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére:

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Vevő azonosítását szolgálja, valamint a megrendelések állapotáról a webáruház által generált automatikus értesítések során kerül felhasználásra. Felhasználásra kerülhet továbbá a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő kérdések esetén, kollégáink első körben a regisztráció során megadott e-mail címre küldött levéllel veszik fel Partnereinkkel a kapcsolatot. A Vevő által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Overprint Kft csak a Vevő kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Vevő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Emellett a Overprint Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a webáruház látogatottságának statisztikai felméréséhez anonim módon adatokat rögzítsen.

Dokumentum letöltéseNyomtatás

Tel.: +36-20/74-66-780 Fax: E-mail: info@overprintkft.hu

Cím: 1033 Budapest, Reményi Ede u. 3. * 47.555817, 19.046672